Vinterklargjøring

Klikk deg inn for noen tips for ting å huske før vinteren:

Vinterklargjøring av:

Vannsystem

  • Trekk ut strømkabelen på v. v bereder. Da unngår du at varmeelementet brenner seg om noen slår på tanken etter at den er tømt.
  • Tøm alle ferskvannstanker. Åpne vekselvis alle blandebatterier/kraner og husk dusjen på akterspeilet, skru av/åpne filteret på sugesiden av ferskvannspumpen (og benytt anledningen til å gjøre dette rent).
  • Tøm v.v. bereder.
  • Blås slanger og blandebatterier tomt. Koble av dusjslanger på toalettet og blås slangen og alle blande batterier tom for vann. Koble av dusjhodet på resten av toalettene (hvis flere) og blås slangen tom for vann. Koble av dusjhodet på dusjen i hekken, og blås slangen tom for vann. La alle vannkraner stå åpne.
  • Frostvæske. Ha frostvæske i dusjsluket og pump overbord så det står frostvæske i dusjlensesystemet med pumpe.

Toalettsystemet

  • Tøm septiktank og skyll igjennom noen ganger. (Husk dette før båten eventuelt går på land)
  • Frostvæske. Pump frostvæske gjennom toallettet til septiktank . (bruk ca 5 l ferdigblandet). For båter med lensepumpe på septikken, pumpes så væsken ut av tanken med pumpa, slik at også denne blir konservert. Hvis båten ligger på sjøen, steng ventilen før all frostvæske har passert ventilen da du ønsker å ha frostvæske stående i kuleventilen.
  • Smøring av kuleventil Når båten er på land: Smør kuleventiler. Spray in CRC 5-56 el. l. inn i skrog gjennomføringen, mens en person sitter innenfor og beveger ventilen.

Elektrisk system

Spray el. kontakter med for eksempel CRC 2-26, både bak hoved tavle og andre steder. Batterier full lades, sjekkes for syrevekt og nivå, kobles fra, rengjøres på toppen og polene for å hindre selvutlading. Batteriene bør stå ombord, da de har minst selvutlading ved lave temperaturer. Husk å skru av lader før frakobling av batterier, hvis du er tilkoblet landstrøm! Sjekk spenning og lad et par ganger i løpet av vinteren.

Innredning

Ta med hjem så mye som mulig, har du færre ting i båten er det færre ting som vil holde på fuktighet og bidra til et fuktig klima i båten   løpet av vinteren. Vask båten godt innvendig så unngår du bakterievekst og lukt. Tørk opp ev. vann under dørkplater og andre steder. Sett puter på høykant, eller bedre: ta dem med hjem til et tørt mørkt sted. Sett opp skapdører, dørkplater og køyebunner for maks. utlufting. Husk kjøleboks og komfyr. Pass på å få nok lufting gjennom vinduer og luker, og pressenning. Bruk gjerne en luftavfukter til å tørke i båten. Koble fra gassflasken. Kjør varmeapparatet og gjenta dette annenhver mnd. i løpet av vinteren, gjerne når det er skikkelig kaldt da det gir bedre tørking.

Dekk og skrog

Høytrykkspyl undervannsskrog umiddelbart når du løfter opp båten. Groe på undervannskrog setter seg svært godt fast når det tørker. Vaske vannlinjen ren for all skitt. Vask og polér dekk og skutesider (ikke polér sklisikring). Polér syrefast med Autosol. Skyll blokker, avlastere, rullesystemer og annet dekksutstyr med ferskvann, gjerne lunkent hvis mulig. Rengjør og sett inn tettelister på vinduer og luker med silikonfett/stift. Slip ev. rustflekker på kjølen og ha på sinkprimer. Dette letter vårjobben betraktelig ved at rusten ikke utvikler seg for mye i løpet av vinteren. Pass på at båten står i en riktig vinkel på land, slik at vann ikke vil bli stående på teakdørk/dekk. Ta med tauverk hjem for vask. Kjør ut ankerkjetting og la denne/disse henge fritt for å hindre rust, ev. tørk opp i kjettingkasse og kjør tilbake.

Vinterkonservering

Olje og filterbytte på motor, sjekk av frostsikkerheten på ferskvannskjølesystemet, evt. etterfyll kjølevæske. Skifte diesel grov- og finfilter. Sjekk impeller. Gjennomkjøring av saltvannssystem med frostvæske, rens av saltvannsfilter og sjekk av girolje. Skift sink anoder på drev og propell.

Under vannlinjen:

Undervanns montert utstyr som logg og ekkolodd bør sjekkes i forbindelse med vinteropplag når båten heises på land spesielt på båter som har nådd en viss alder(5-6 år). På eldre båter kan skroggjennomføringene til disse med fordel pakkes om med marin sikaflex/sealbond eller liknende tettemasse for å sikre at disse holder seg vanntette i flere år. Dette er et forhold ikke så mange båteiere er oppmerksomme på.

Til sist

Bestill service på båten i løpet av vinteren. Ta ut utstyr som skal til reparasjon eller overhaling, det er ofte litt for sent å komme til leverandørene i båtbransjen med dette i april/mai!

På nett ligger det mange tips om vinterlagring av båt:

https://www.klikk.no/motor/baat/vinterklargjoring-3493328

https://www.klikk.no/motor/baat/vinterlagring-av-firetakter-3468949

https://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/tips-for-vinteropplag/