Slippen

DOKKMASTER TREFFES PÅ MOBIL NR: 94813898.

 

Slippen skal kun benyttes av MMF sine medlemmer, fortrinnsvis ved forhåndsbestilling hos Dokkmaster.

Dokkmaster kan dessverre ikke nås på teksmeldinger, så en må ringe for å bestille slipping.

 

NB: SLIPPING SKJER PÅ EGET ANSVAR

 

Pris:

 

Leie av stor slipp. Kr: 1000,- for 3 døgn.

 

Leie av liten slipp. Kr:1000- for 3 døgn.

 

Inkludert strøm og høytrykkspyler.

 

HUSK Å RYDD ETTER DEG.

 

Betaling skal skje kontant til Dokkmaster. 3 dager er normal brukstid for hvert medlem, men Dokkmaster kan forlenge denne tid pga dårlig vær eller ved uforutsette ting som har oppstått.

 

Hverken MMF eller Dokkmaster er ansvarlig for skader som måtte oppstå i forbindelse med slipping.

 

REF. LOVER I MMF. PARAGRAF 12.