Vel gjennomført ved dugnad onsdag 03 april 2019

Det ble gjennomført ved dugnad onsdag 03 april kl 17.00 på Gismerøya.
Totalt oppmøte: 11 stk.( Les mer: Klikk på overskriften) Bilder: Se Galleri/Ved dugnad 2019

Det ble hogd, kløvet,pakket og stablet på paller ca 4 mål, blandings ved. (totalt 130 sekker )

Pizza og brus ble servert etter at arbeidet ble avsluttet ca:  kl 20.00

Takk for innsatsen!

En ekstra takk til Arild Wilhelmsen !!

Mvh

Even Lohne