STYREMØTE I MANDAL MOTORBÅTFORENING 07.01.15

Formannen ønsket velkommen og la fram en rikholdig saksliste. Les mer, trykk på tittel

STYREMØTE I MANDAL MOTORBÅTFORENING 07.01.15

Sted: «Kontoret til Audun» i Øvrebyen

Til stede: Leder Lennart Danielsen, nestleder Richard Sløgedal, leder arb.komitè Even Lohne, styremedlemmene Harald Halvorsen og Edvind Jørundland, festkomitè Audun Håland og Geir Tørresen, webansvarlig Odd A. Paulsrud, varmedl. Anne Gunn Wiesner og Alf Løkken,samt sekretær Bjørg Halvorsen.

Formannen ønsket velkommen og la fram en rikholdig saksliste.

Valg   

Formann og kasserer har signalisert at de ønsker å slutte, og en del øvrige verv er også på valg i år.  Styret må skaffe nye kandidater som blir valgt på årsmøtet. Siden det ikke er noen formell valgkomité skal Anne Gunn, Alf, Odd og Richard ta kontakt med aktuelle kandidater og legge fram en fullstendig liste for årsmøtet.

Vinterfest       

Vinterfest har vært forsøkt noen ganger tidligere, men de seinere år har oppslutningen vært  laber. Det blir derfor ingen ordinær vinterfest i år, men man forsøker å få til noe på et utested ila april.

Ved til Torvhåla                  

Det blir veddugnad på Gismerøya onsdag 28/1 og torsdag 29/1 kl. 17:00, begge dager.  Even er primus motor. Ta gjerne med motorsag.

Dato for årsmøte og dugnader/arrangementer              

Årsmøtet er satt til torsdag 19/3 kl. 18:00 på Smoi-loftet. Forslag til datoer:  Dugnad på slippen relativt rett etter påske, dugnad Ydstevoa 2/5, konvoi 6/6 (dersom Trysnes er ledig). Familiedag i Ydstevoa i siste halvdel av juni, eksakt dato bestemmes av familiedagskomieen.

 

Nasjonalpark / Bankebroa   

Dette ble forbigått da Einar D. ikke hadde anledning til å stille.

Havnestyrerepresentant   

MMF ønsker helt klart å ha en representant i havnestyret. Edvin tar kontakt med Alf Erik Andersen som kan gangen i å få dette til.  Når dette er på plass velger MMF en representant blant medlemmene.

Rabattkort/ medlemskort      

Det er ønskelig at medlemmene tildeles medlemskort. Geir Kalvik skal forsøke å opprette rabattavtaler innen aktuelle bransjer for medlemmer som fremviser kort. Edvin har tatt på seg å bestille kort.

Nettside / Facebook       

Nettsiden genererer reklameinntekter og er på den måten selvfinansierende, men aktiviteten er i laveste laget. Web-ansvarlig er avhengig av innspill fra medlemmene og bruk av siden for å holde hjemmesida til MMF levende.  Det var enighet om at en Facebook-side for MMF burde opprettes, og en slik vil på sikt stimulere til økt hjemmeside-aktivitet. Harald og Odd vil se nærmere på saken og finne en formålstjenlig måte å håndtere dette på.

Eventuelt     

Det har tidligere vært snakket om å arrangere en sikkerhetsdag i svømmehallen.  Meningen  er at folk skal få prøvd sine oppblåsbare vester, og på den måten også måtte bytte ut  saltpille og trykkflaske. Seilervester/ redningsvester kan også prøves. Kanskje muligheter for demonstrasjon av brannslukking utenfor. Svømmehallen søndagsstenger etter 1. april så da får vi en mulighet. Odd sjekker videre opp i saken.

Bjørg Halvorsen, sekretær.