Styremøte i Mandal Motorbåtforening

Mandag 5. januar

Sted: ”Bua” til RSRK Mandal

 

Til stede: Leder Lars Fjellgård, nestleder Lennart Danielsen, kasserer Alf Løkken, sekretærer Jonni Haugland og Bjørg Halvorsen, styremedlem Odd Paulsrud, varamedlemmer Karl Johan Pedersen og Anne Gunn Wiesener og fra valgkommiteen Jan Kåre Skeie.
 
Lars Fjellgård ønsket velkommen og godt nyttårfør han gjennomgikk referatet fra forrige styremøte som var 02.09.08.
 
Skalldyrfesten : Siden skalldyrfesten er nærmeste arrangement ble annonseringen av den tatt opp. Anne Gunn sørger for å få inn annonse i Lindesnes. Lennart har ordnet med bestilling og videre kontakt med Sjøstjerna. Jonni skal undersøke alternativer for musikk. Status aktivitetskalender. Jonni Haugland opplyser at kalenderen kan være ferdig om 14 dager. Han må bare få de endelige datoene for årets arrangement.
 
Planlagte aktiviteter for 2009 Skalldyrfest: 7. februar
 
Årsmøte: 16. mars på Sjømannshjemmet
 
Dugnad slipp: 2. april kl 17.00
 
Konvoy: 6. juni til Båly (siden Trysnes har brent)
 
Nodeviga: 27. juni
 
Marinafest: 29. august kl 20
 
Henvendelse til Parkvesenet
 
Lars har skrevet til Parvesenet ang. foreningens ønsker for friarealene sommeren 2009.
 
Dette gjelder: Flere søppeldunker og oftere tømming
 
Øke antall permanente griller (for å unngå så mange engangsgriller)
 
Livbøye mangler på noen brygger
 
Utvidelse av brygger
 
Da møtet fant sted var det ikke kommet noe svar fra Parkvesenet. Det kom dagen etter. Ser ut til at de får et enda trangere budsjett for 2009, så det blir lite de kan gjøre.
 
Status kulturbrygge på Malmø
 
Dette er et ønske om å flytte Gabrielsens bu til Malmø for å få et møtested for foreninger/organisasjoner som er ”sjørettet ”.
 
Alf har møtt for MMF. Han føler at der står ”litt på stedet hvil”, i tillegg til at de fleste initiativtakerne ønsker å trekke seg ut. Hvem skal betale?
 
MMF gjør derfor ikke mer før vi hører noe mer fra dem.
 
Nye effekter
 
Vi trenger flere vimpler.
 
Jonni sjekker med Sjøsanden Grafiske ang pris på vimpler og caps.
 
Beredskapsgruppen
 
Jarl Steinar Lohne skal gjennomgå/videresende ny liste.
 
Web-siden
 
Jan Kåre Skeie skal sjekke med Telsius hvilke muligeter/kosnader vi har.
 
Dock-master slippen
 
Vi må prøve å få Einar Danielsen til å mase/trygle Roald Taanevig om en sesong til.
 
Forslag fra Jonni om å gå til avisen for å få ut behovet for ny dock-master.>
 
Forestående valg
 
Jan Kåre Skeie opplyser at 19 medlemmer er på valg. Han fikk ja fra alle tilstedeværende om å fortsette ”en runde til”.
 
Saker til årsmøtet
 
Redusere arbeidskommiteen til to (leder + en)
 
Opprette Web-side
 
Dock-master (hva gjør vi hvis Roald sier nei)
 
MMF har fått brev fra Mandal kommune ang Malmø-planen. Ikke særlig nytt der. Vi må prøve å få til et møte med den nye havnefogden.
 
Mandal havn har satt ut 2 containere for farlig avfall. (spillolje, batterier, malingsrester)
 
En på Ballastbrygga og en på Gismerøya.
 
Kaffe og boller/wienerbrød var på plass som det pleier.
 
Mandal Motorbåtforening
 
Sekretær Bjørg Halvorsen
 
Mandal 8. januar 2009