Styremedlemmer/Komiteer 2020

Styremedlemmer 2022
 
 

 MMF`S STYRET

Navn

Tittel

Periode

2022

2023

Telefon

Mail

Jan Otto Rostrup

Leder

1

Gjenvalgt

Valg

90153053

jottoro@online.no

Stian Tronstad

Nestleder

2

X

Valg

92853324

sttrons@gmail.com

Harald Halvorsen

Sekretær

2

Nyvlag

X

40214465

haraldha@broadpark.no

Lasse E. Fjell

Kasserer

2

Nyvalg

X

97569160

lasseerland@msn.no

Ronny Torsø

Styremedlem

2

Gjennvalg

X

91340152

ronny.torsoe@gmail.com

Dennis Pedersen

Styremedlem

2

Gjennvalg

X

48083408

dennis.vauh@gmail.com

Anders Håland

Styremedlem

2

X

Valg

94848019

Anders.ttas@gmail.com

Kai Pedersen

Styremedl.vara

2

Nyvalg

X

48433649

kaipede3@online.no

Jan Arvid Nielsen

Styremedl.vara

2

Nyvalg

X

91875893

jarvidni@gmail.co

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

 

Kandidatene til styrevervene er forespurt og sagt seg villig til å ta de respektive vervene. Valgkommiteen foreslår unntak fra statuttene for valg av kasserer Lasse Fjell (løses fra Styremedlem vara etter et år).

Valgkomiteen består i år av følgende:

Harald Halvorsen 40214465 (går ut grunnet valg)

Martin Pedersen 41550085 (martin@murisor.no)

Kåre Ivar Nielsen 93658683 (kareivar.nilsen@mesta.no)

 

Det er styrets oppgave å innstille medlemmer til valgkomiteen, som velges av årsmøte. Valgkomiteens øvrige medlemmer stiller seg til rådighet for ett år til hvis det er ønskelig. Marianne Lohne er forespurt og sagt ja til oppgaven som revisor for kommende periode. Følgende komiteer som er avklart og besatt for 2022 er: Oppnevnes av Styre Leder Familiedag Hjelper forespøres hvis Corona tilstanden tillater konvoitur