Saker som MMF styret jobber med!

Som dere ser av de siste artiklene på hjemmesida har det vært mye fokus/aktivitet rundt ny bankebro og konsekvenser dette medfører for båttrafikken. Bankebroa er en av flere saker som styret har brukt tid og krefter på den siste tida.(Les mer:klikk på overskriften)

 

For å gi litt mere vinterinfo fra styret til medlemmene kan vi fra sakslista de siste styremøtene nevne i stikkordsform.

·         Omorganisering/rydding i havnene Endresens Løkke og Nedre Malmø ved Havnestyret. Nytt midlertidig bryggeanlegg ved hotelltomta klart fra våren 2017. Noen plasser på Løkka har endret bredde og vi oppfordrer medlemmene til å sjekk sine plasser og evt ta kontakt med Thilesen Mandal Havn.

 

·         Mandal Havn tenker at det på sikt kan bli behov for ny småbåthavn utenfor sentrum. Lokalisering ikke bestemt og MMF er medspiller.

 

·         En komite/gruppe jobber med alternative plasser for vinterlagring av store båter.

 

·         Forvaltningsplanen for skjærgården gjelder ut 2018. Ny plan revideres 2018 og gjelder for 5 år. Alle endringer som er tenkt gjort i skjærgården (brygger, fortøyningsbolter m.m.) må inn i planen dersom de skal realiseres. Styret har god dialog med aktuelle parter i saken.

 

·         Utvidelse av bryggeanlegg på Sandøy. Skisser og ideer luftes med parkvesenet og aktuelle instanser.

 

·         Ved Kammershammeren er det gjort en god dugnadsinnsats og fra MMFs side er det bare litt ryddearbeid som gjenstår.

 

·         Slippen har fått en fin ansiktsløftning og blitt benyttet relativt ofte i 2016. Parkering ved slippen er til tider et problem som en må finne løsninger på.

 

·         Årsmøte 22. mars 2017 kl 1900 Smoiloftet 

Arne Gabrielsen

sekertær