Referat:Årsmøte i Mandal Motorbåtforening 10 mars

Leder Richard Sløgedal ønsket alle velkommen og ga en ekstra velkomst til Petter F. Thilesen fra Mandal Havnevesen som var blant de oppmøtte til årsmøtet.

Lennart Danielsen ble valgt som møteleder og Johnny Pedersen ble valgt til referent for årsmøtet. (Les mer:Klikk på overskriften)

                       

                          

Årsmøte i Mandal Motorbåtforening 
Tid:     10. mars 2016 kl. 19.00 
Sted: Trygg Nøsted Kjetting sin Kantine.


 

Leder Richard Sløgedal ønsket alle velkommen og ga en ekstra velkomst til Petter F. Thilesen fra Mandal Havnevesen som var blant de oppmøtte til årsmøtet.

Lennart Danielsen ble valgt som møteleder og Johnny Pedersen ble valgt til referent for årsmøtet.

Odd Arne Paulsrud og Jan Otto Rostrup ble valgt til å signere protokoll.

 

Årsberetning 2015 v/leder.
Styret og de forskjellige komiteene har i 2015 bestått av:
Leder:
Richard Sløgedal
Nestleder: Lennart Danielsen
Kasserer: Arne Roland
Sekretær: Bjørg Halvorsen
Styremedlemmer: Harald Halvorsen, Vidar Pedersen og Edvin Jørundland.
Varastyremedlemmer: Johnny Pedersen, Alf Løkken og Stian Tronstad.
Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Oddleif Jordtveit og Rolf Finstad.
Familiedagskomite: Lena Bonden (leder), Arina Berrefjord, Alf Løkken og Odd Arne Paulsrud.

Festkomite: Audun Håland og Geir Tørresen
Dockmaster/assistent for slippene: Arild og Tom Erik Wilhelmsen.
Revisor: Marianne Lohne
Konvoileder: Harald Halvorsen.
Hjemmeside ansvarlig: Odd Arne Paulsrud.

Antall medlemmer i 2015 var ca. 290 betalende som er en liten øking, det er veldig gledelig med nye medlemmer som også forhåpentligvis vil være med på å sette sitt preg på aktivitetene i regi av MMBF og ta del i oppgavene som må utføres i båtforeningen.

Fjorårets årsmøte ble avholdt 19. mars på Smoi loftet.

I tillegg til årsmøtet ble det avholdt 4 styremøter, leder har ellers har hatt jevnlig kontakt med styret og de forskjellige komitelederne gjennom året.

MMF kom på Facebook i Januar som vil gjøre Mandal Motorbåtforening aktive på Facebook. dette for å gi mulighet til raskere og bedre kontakt mellom medlemmene, så stor takk til Harald Halvorsen som er ansvarlig av innlegg og oppdatering av Facebooksida. Hjemmesida vil fremdeles være det viktigste kontaktpunktet for detaljinformasjon, lagring av opplysninger, referater og bilder.

Dugnader / Arrangementer: For utfyllende referater / info se MMF sin hjemmeside http://www.mmbf.no

Året begynte med 2 kvelder med Ved dugnad i slutten av Januar der det var 12 personer som var med begge kveldene der resultatet ble 160 stk. 80 liters sekker med ved til Ydstevoa for båtsesongen.

Sikkerhetsdagen var nytt av året og ble avholdt 12 April ved Mandalshallen med totalt 33 som møtte opp, vi håper på større oppmøte i 2016 og da med en ny vri i Kleven på denne dagen.

Slipp dugnaden ble avholdt 16 April.

Årets dugnad i Ydstevoa ble gjennomført lørdag den 02 mai med diverse gjøremål for å holde plassen attraktiv og vedlikeholdt for sesongen i strålende sol og vindstille vær J, det møtte opp 39 stk noen kom landeveien og andre kom i båt (13 båter) og som vanlig ble dagen avsluttet med rekebord til dugnadsarbeiderne.

Konvoituren til Trysnes gikk av stabelen 6 Juni med Konvoileder Harald Halvorsen i Line IV i front og med totalt 15 deltakende båter (39 personer) etter hvert i ca 8 knops fart østover. Det ble middag m/musikk, lotteri og God stemning utover kveld /natt. Stor takk til festkomiteen.

Familiedagen i Ydstevoa ble arrangert 6 Juni i et flott vær. 27 båter lå til kai og 127 personer, av disse var 43 barn som koste seg med reker og pølser. Både natursti og fiskekonkurranse ble gjennomført med stil. Tusen takk til Lena, Arina, Alf og Odd Arne for en flott dag! Vi takker også de ulike sponsorene, som gjør at vi kan dele ut mange og flotte premier.

MMF sin avslutning «Slantefest» i Ydstevoa ble gjennomført 5 September med reker og tilbehør.

Årsberetningen ble Godkjent.

 

Regnskap v/ kasserer Arne Roland.

Medlemmer: 297 betalende medlemmer (økning med 13 stk fra 2014) fordelt som følger: 205 familiemedlemmer og 92 pensjonister (25 stk nye i 2015).

Slippen ble en stor utgiftspost i 2015 då det måtte kjøpes ny vinsj til den lille slippen.

Det ble et underskudd på Kr 35.609,- i 2015. Budsjettet for 2016 er overskudd med Kr 18.500,-

Arne ønsker et møte med Dockmaster for slippene for å få til en mere oversiktlig bruk / regnskap i bok der bruken blir registrert.

Det kom forslag om å øke prisene for bruk av slippene pga. store utgifter og mindre bruk (27 båter opp i 2015). Dette er noe styret ser på innen neste årsmøte.

Regnskap og Budsjett 2016 ble Godkjent.

 

Info av Petter Faye. Thilesen fra Mandal Havnevesen:

Havnene i Mandal består av Trafikkhavn / Gismerøya (omsetning ca 5 mill.), småbåthavner (omsetning ca 4 mill.) og gjestehavn (omsetning går i null).

Pr nå er det 140 ledige båtplasser, 73 på ventelister og 29 på byttelister. Det er mangel på båtplasser for store båter og båter som ikke kommer under bruene i byen. Det arbeides med å få til noe på Nedre Malmø der det i tilfelle må flyttes småbåter som gir blass til større båter, Petter informerte at dette vil iverksettes raskt når de får støtte fra Havnestyret.

Forslag om ny / midlertidig uteligger for større båter ble nedstemt på forrige møte i havnestyret. På sikt håpes det å få til en avtale med «Verven» om en uteligger der.

Det er plan om å få til en endring på «Endresens Løkke» da mange større båter ligger kun med 6 m. uteligger og mindre båter har 8 m. uteligger.

Vaktmesterordning: Planen er nå at MMF påtar seg å skifte lyspærer på kommunale brygger mellom 1 April og 1 November der det er mulig uten elektriker og følger med / gir beskjed til Havnekontoret på andre hendelser / ting som må repareres i havnene med at MMF får Kr 10.000,- i godtgjørelse for jobben første år. Odd og Alf i MMF gjør en avtale angående denne saken.

Petter ønsker forslag om «Hvor kan vi ha brygger i fremtida»

Det kom forslag fra Alf Løkken at det bør bygges båtplasser med 10-12 uteliggere i fremtida fordi båtene blir større.

Lennart Danielsen takket Havnevesenet for godt samarbeid / dialog og ønsker videre samarbeid i fremtiden.

 

Datoer for arrangementer 2016

Dugnad Slipp:                          Lørdag 16 April Kl. 10

Dugnad Ydstevoa:                    Lørdag 30 April Kl. 10

Sikkerhetsdag Kleven:  Søndag 22 Mai  Kl. 13

Konvoi Trysnes:                       Lørdag 4 Juni Kl. 16

Familiedagen:                          Lørdag 18 Juni Kl. 15

«Slanteparty» Ydstevoa:           Lørdag 3 September Kl. 10

Datoene ble Godkjent.

 

Rabattkort

MMF har avtale om rabatt på følgende steder: Agder Kalesje 10% (gjelder ikke bøyler),- Mandal Slangeservice 10% (gjelder varer i butikk),- Mandal Maritime 10 % inkl motor deler, gjelder ikke verksted timer,- Jernia 10% ikke allerede tibudsvarer.

Det blir ikke rabatt på diesel hos Lennart sin pumpe på Gismerøya v/ fiskemottaket, men han kan love en lav pumpepris. Det er også planlagt å få laget en bølgebryter / ny brygge som skal hjelpe til ved fylling av diesel da det nå kan være en del sjø ved pumpa, dette ble bekreftet av Petter fra Havnevesenet.

 

Slippen v/Alf Løkken.

På årets dugnad så vil det bli skiftet kledning på bua, få inn større dør og lage en betongkloss foran for å forhindre påkjørsler / skader.

Det ble diskusjon om slippen har livets rett i tider da båter blir større og slippen blir mindre og mindre brukt pga. begrensing i bredde av båter (3,5 m.) Pris skal diskuteres og utgifter / inntekter blir fulgt opp nøye i det neste året av styret.

Even Lohne foreslår også å informere bedre på nett / facebook om slippen nå etter årets dugnad.


Valg v/ Vidar Pedersen.
 

MMF har ikke hatt en valgkomite på 4 år da styret selv har funnet kandidater til utvalgene, dette ble heftig diskutert på årsmøtet om det var lovlig ifølge MMF sine statuetter at ledelsen selv kom frem med kandidatene. Det var også en tid før årsmøtet kommet opp en motkandidat til ledervervet i foreningen. Etter en diskusjon så kom det til enighet at Styret vil endre statuttene slik at Valgkomite kommer inn i statuttene da dette har manglet. Harald Halvorsen påtok seg oppdraget med lage forslag til vedtektsendring Og Valget kunne gjennomføres på årsmøtet. Valgkomite ble utnevnt på slutten av årsmøtet og 3 kandidater meldte seg til denne viktige posten.

Endringer fra 2015 er:

Leder: Lennart Danielsen

Nestleder: Richard Sløgedal

Sekretær: Arne Gabrielsen

Styremedlem: Thomas Ro

Konvoileder: Jan Otto Rostrup

Leder Sikkerhets dag: Arne Roland

Familiedag: Anette Eriksen

Familiedag: Knut Helle

Valgkomite: Odd Paulsrud

Valgkomite: Jan Otto Rostrup

Valgkomite: Harald Halvorsen

Valget ble Godkjent.

 

Styret er uten festkomite da det ikke har lykkes å fylle denne posten etter at Audun og Geir nå har gått av, Styret tar dette opp på agendaen til førstkommende styremøte.

Det kom også opp på møtet at det er blitt for mange komiteer i styret, dette blir en sak på agendaen til neste styremøtet.

 

2 Styremedlemmer som har vært med å bidra i styret i en årrekke går nå av.

Harald Halvorsen kom inn i styret i 1989, var kasserer i perioden 1991-1997 og Styremedlem / Konvoileder frem til i år.

Bjørg Halvorsen kom inn i styret i 1997, overtok som kasserer etter Harald og hadde denne rollen til 2002 da hun ble sekretær som hun har hatt frem til i år.

Begge har også bidratt veldig mye med arbeid rundt foreningen i alle disse årene.

Årsmøtet m/styret takker Harald og Bjørg for et langt og veldig bra arbeid i MMF.

(Bilde kommer senere)

 

Årsmøtet ønsket 2 nye Styremedlemmer velkommen. Arne Gabrielsen og Thomas Ro

 

Kontaktlisten for medlemmer av styret skal oppdateres fordi det nå er mye feil kontaktinfo.

 

Prosjekter 2016.

Kammershammer bukta på Hille: Her er dugnadene i god gang med uthugging av trær og videre oppgraderinger i samarbeid med parkvesenet blir gjennomført etter hvert. Leder av arbeidskomitéen Even Lohne styrer arbeidet der ute.  Se info om prosjektet på nettsiden.

Det kom også opp på årsmøtet at det bør lages en database for historikken i MMF slik at dette kan bli lagret på en skikkelig måte for fremtiden da mye ligger i papirform både «her og der». Dette skal styret jobbe med å få til.

Det ble servert Pizza og drikke til de fremmøtte på årsmøtet.

Takk til alle sponsorene våre: Sparebanken Pluss, Agder Kalesje, Mandal Slangeservice AS, Europris, Mandal Maritime AS, Telsys AS og Mandal Stilasutleie.

Referent Johnny Pedersen