Referat fra årsmøte MMF 21.03.13

Formann Lennart Danielsen ønsket velkommen, og ønsket Roald Larsen og Arvid Gulbrandsen fra Parkvesenet ekstra velkommen. Siden de hadde det litt travelt fikk de æren av å starte møtet.

Sted: Bua til RSRK Mandal.

Roald Larsen fortalte et flott «eventyr» om Even i Torvhola. Det var jo en del både opp og nedturer før arbeidet kom i gang. Parkvesenet var mektig imponert over både dugnadsånden i MMF og det flotte resultatet. Nå er også steinene ved brygga sprengt vekk og gjerdet rundt kommet opp.

De hadde også lagt merke til at MMF satser på den neste generasjonen. Derfor hadde de med seg gaver som skulle brukes ved brygga: fiskeutstyr for både fisk og krabber og store baljer til fangsten.

Det ble stilt spørsmål fra MMF om tømming av søppeldunkene i skjærgården. De er ofte veldig fulle. Parkvesenet har lite penger til dette, men tenker å fjerne noen dunker som er lite brukt og heller få flere der det er flest folk.

Etter deres besøk fortsatte møtet etter agenda.

Sekretær Bjørg Halvorsen ble valgt til referent.

 

Årsberetning 2012 v/leder.

Styret og de forskjellige komiteene har i 2012 bestått av:

Leder: Lennart Danielsen

Nestleder: Lars Fjellgård

Kasserer: Geir Kalvik

Sekretær: Bjørg Halvorsen

Styremedlemmer: Richard Sløgedal, Harald Halvorsen og Odd Arne Paulsrud.

Varastyremedlemmer: Karl Johan Pedersen, Anne Gunn Wiesner og Alf Løkken.

Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Atle Støle, Geir Tørresen, Einar Saanum og Willy Toft.

Nodevigskomite: Torunn Pedersen (leder), Camilla Håland og Jan Tore Johannesen.

Valgkomite: Richard Sløgedal og Alf Løkken

Festkomite: Harald Halvorsen (leder) og Kari Lundevik.

Beredskapskoordinator: Jarl Steinar Lohne (leder) og Einar Danielsen.

Dock-master: Rolf og Arild Wilhelmsen.

Revisor: Carl Ove Jensen.

Konvoileder: Harald Halvorsen.

Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud.

 

Antall medlemmer i 2012 var 270. En økning på nesten 30 medlemmer. Kassererens nye system har gitt flott uttelling.

Fjorårets årsmøte ble avholdt 29. mars på Sjømannshjemmet. I tillegg ble det avholdt 5 styremøter.

Torvhola var den store saken for MMF i 2012. Prosjektet er nesten i mål etter ca. 2000 dugnadstimer, der ca. 30 personer har deltatt. Det var offisiell åpning av «nye Torvhåla» i begynnelsen av august 2012. Det ble dekket langbord på brygga og MMF serverte reker med tilbehør. Alf Erik Andersen v/Europris åpnet peisen og den brant lystig ut i de små timer. Tusen takk til alle som har vært involvert i prosjektet!!!

Konvoituren ble igjen lagt til Trysnes, med Harald i front. Flott tur, med kjempegod mat, stort loddsalg og fin dansemusikk. Ifølge Einar Danielsen var det 25 år siden første konvoi. (og han vet alt som er verd å vite om MMF)

Familiedagen ble for første gang lagt til Torvhåla. Den ble arrangert på St. Hans i et forferdelig regnvær. Likevel kom det ca. 70 personer som så ut til å kose seg med reker og pølser. Det fins ikke dårlig vær………… Tusen  takk til Torunn og Camilla for flott arrangement!

Høstfesten ble arrangert på Druidenes hus, der ca. 50 medlemmer deltok.  Harald, Bjørg, Kari og Geir hadde dekket langbord og ordnet med skalldyrbord. Etter stort loddsalg ble det dans til musikk v/Bjørn Bekkåsen.

Den lille slippen har blitt ny etter en påkostning på ca. 80 000kr. MMF vil takke alle som har involvert seg i arbeidet og en ekstra takk til Arild Wilhelmsen for den flotte jobben han gjør med slippen.

MMF har fått ny hjemmeside, p.g.a.at den gamle ikke fungerte. Odd Paulsrud har gjort en kjempejobb. Nå tar han gjerne mot bidrag til siden igjen.

Regnskap v/ kasserer Geir Kalvik.

Medlemstallet har økt fra 244 til 270.

Slippen har vært den største utgiften og grunnen til underskudd. Men likevel har kontantbeholdningen økt!

 Porto er også en stor utgift. Han vil derfor spørre Sparebanken + om å sponse utsendelse av kontingenten.

Slippen

MMF har fått i stand avtale med Båthuslag 1 om vann og strøm. Dette skal deles 50/50.

Alf Løkken får med seg noen på befaring før dugnaden, for å se hva som må gjøres.

Richard Sløgedal får i oppdrag å finne pris på oppgradering av den store slippen. Den skal «sinkes».

Årsmøtet vedtar at kr. 15 000 kan brukes til oppgradering.

 

Bankebroa v/ Odd Paulsrud og Einar Danielsen.

Odd og Einar har sendt brev til Fylkeskommunen for å finne ut om det skjer noe med broa nå som Båtservice er vekk. Hvem skal ha vedlikehold?

Veien har blitt oppgradert i forbindelse med nytt boligfelt, men ikke broa.

Den er heller ikke nevnt i kommunens ønsker om hvilke veier som skal prioriteres. Dermed blir det ingen planer for de neste 4 årene.

En synketunnel hadde vært ønskelig, men blir nok for dyrt.

MMF vil ha en arbeidsgruppe som jobber mot kommunen. Odd og Einar prøver å finne noen som kan være med.

Effekter.

Det er nok på lager. Odd vil begynne med «et regnskap» på effektene for å få bedre oversikt. Det kommer for lite penger inn.

Vimpel – kr. 100            Caps – kr. 125

Web-side v/ Odd Arne Paulsrud.

Odd har stor tro på den nye siden. Den gamle ble full av virus.

Han tar gjerne mot bidrag til siden, men det er kun han som kan legge noe inn.

 

Valg v/ Lennart Danielsen.

Jonny Pedersen kommer inn som nytt styremedlem. Karl Johan Pedersen utgår som varastyremedlem.

Det blir en helt ny komite for «Familiedagen».

Beredskapslisten legges ned.

Eventuelt.

 

Årsmøte-vårfest

Odd Paulsrud foreslår å legge årsmøtet sammen med en vårfest for å se om det kan trekke flere folk.

Vervekampanje.

Geir Kalvik vil lage et informasjonsbrev om MMF som kan legges i båtene i havnene.

MMFs historie.

Einar Danielsen ønsker å gjøre MMFs historie mer kjent for medlemmene. Går det an å digitalisere den? Han vil prøve å finne ut hva det koster og hvem som kan gjøre det.

Even Lohne ønsker som et langsiktig mål at MMF får et klubbhus/tilholdssted

Grunnesund.

Odd Paulsrud lurer på om arbeidskomiteen kan være med å rydde »åpningen i Grunnesund». Hvem må evt. kontaktes for å få det godkjent. Bunn/sandforholdene må ikke ødelegges.

SMS-varsling.

Telefonlisten er ferdig. Alf Løkken går til Mobildata og ordner det.

Dette tas opp videre på styremøte i april,

Ved til Torvhåla.

Den flinke dugnadsgjengen har 195 vedsekker klar. Hvor kan vi legge veden der ute.

Som en prøveordning vil vi lage et skilt med kontonummer der vi ber folk betale kr. 50 pr. sekk.

Filetskjæringskurs

Lennart vil prøve å få til en helg på sjøen. Tas opp på styremøte.

Program.

Dugnad slipp                     18. april kl. 17.00

Dugnad Torvhåla              20. april

Konvoi                                  1. juni kl. 16.30

Familiedag                         22. juni kl. 15.00

 

Mandal 25 03 2013

Sekretær Bjørg Halvorsen.