Referat fra årsmøte MMF 20.03.14

Sted:Smoi. Formann Lennart Danielsen ønsket velkommen, og ble valgt til dirigent.

Sekretær Bjørg Halvorsen ble valgt til referent, og Einar Danielsen og Arild Wilhelmsen ble valgt til å signere årsberetning.

 

Tid: 20. mars 2014 kl. 18.00

Sted: Smoi

Formann Lennart Danielsen ønsket velkommen, og ble valgt til dirigent.

Sekretær Bjørg Halvorsen ble valgt til referent, og Einar Danielsen og Arild Wilhelmsen ble valgt til å signere årsberetning.

Årsberetning 2013 v/leder.

Styret og de forskjellige komiteene har i 2013 bestått av:

Leder: Lennart Danielsen

Nestleder: Richard Sløgedal

Kasserer: Geir Kalvik

Sekretær: Bjørg Halvorsen

Styremedlemmer: Johnny Pedersen, Harald Halvorsen og Odd Arne Paulsrud.

Varastyremedlemmer: Anne Gunn Wiesner og Alf Løkken.

Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Geir Tørressen og Rolf Finstad.

Torvhåla: Lena Bonden (leder) John Selfors, Alf Erik Andersen, Rolf Asbjørnsen og Trond Oskar Hageland.

Valgkomite: Richard Sløgedal og Alf Løkken

Festkomite: Harald Halvorsen (leder) og Kari Lundevik.

Dock-master: Arild og Tom Erik Wilhelmsen.

Revisor: Marianne Lohne

Konvoileder: Harald Halvorsen.

Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud.

 

Antall medlemmer i 2013 var 280. En økning på nesten 10 medlemmer.

Fjorårets årsmøte ble avholdt 21. mars på « bua til RSRK». I tillegg ble det avholdt 4 styremøter.

På årets dugnad på slippen ble det ny slipp, nytt slipphus og skinneganger. De 10-12 som møtte gjorde en flott jobb

20. og 21. april var det dugnad i Ydstevoa. Prosjektet ble ferdigstilt og det ble gjort vårrydding slik at området ble klart for sommersesongen. Rolf Finstad, Richard Sløgedal og Harald Halvorsen bygde to flotte bord. Lennart og Einar Danielsen hadde med seg båten full av ved, så da var det bare å starte sesongen. MMF har fått mange flotte tilbakemeldinger: alle synes det har blitt et flott anlegg.

Konvoituren ble lagt til Trysnes 1. juni, med Harald i front. Flott tur med 20 båter i konvoi, og 50 personer til middag. Kjempegod mat, stort loddsalg og fin dansemusikk.

Familiedagen ble igjen lagt til Torvhåla. Den ble arrangert 22. juni i et forferdelig regnvær. Likevel kom det 78 personer, som så ut til å kose seg med reker og pølser. Både natursti og fiskekonkurranse ble gjennomført med stil. Det fins ikke dårlig vær………… Tusen  takk til Lena, John, Alf Erik, Rolf og Trond Oskar for en flott dag!

Det har også blitt jobbet med å påvirke utbygningsprosjektet av Bankebroa. Einar har brukt mye tid på dette med bl. a møter med alle de politiske partier.

Det er planlagt en ballbinge fra slippen og langs Båthuslag 1 helt bort til Nye Vestnes. Den skal bygges i løpet av 2014. Leder har hatt et møte med Tor Birkeland i kommunen. Blir en befaring i løpet av våren.

MMF har et æresmedlem igjen, Roald Taanevig.

Takk til alle sponsorene våre: + Bank, Agder Kalesje, Mandal Slangeservice AS, Europris, Mandal Maritime AS, Telsys AS og Mandal Stilasutleie.

Regnskap v/ kasserer Geir Kalvik.

Medlemstallet har økt fra 270 til 280. Kontingentinntektene har økt med kr. 1000,- selv om det blir flere pensjonister.

Slippen har vært den største utgiften, med kr. 50 000,-. Inntektene på slippen har gått ned fra kr. 30000,- i 2012 til kr. 20000,- i 2013. Et lite underskudd ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

Slippen

På vårens dugnad skal det skiftes wire og monteres fendere på den «nye brygga» som MMF vedlikeholder.

Det kan komme en vei over wiren til slippen, så flere investeringer blir utsatt til vi ser hvordan ballbingen blir.

Bankebroa v/Einar Danielsen.

Det er ønske om å heve broa sånn at flere kan få glede av de flotte båtplassene der inne. Einar har før valget vært i møte med alle de politiske partiene. De fleste var da positive. Havnestyret ønsker også ny bro med 4,5 meter seilingshøyde. Han har også fått med Sånum Vel.

Men det er ikke satt av nok penger til dette, det kan bli en ny gang og sykkelsti satt på utsiden.

 

Effekter.

Det er nok vimpler og caps på lager.  Disse selges fortsatt hos Alf på Lohne og Mandal Maritime AS på Sånum.

Vimpel – kr. 100            Caps – kr. 125

 

Web-side v/ Odd Arne Paulsrud.

Siden har ikke vært veldig aktiv i vinter. Det er bare å sende bilder o.l. til Odd, så legger han det inn.

Det har kommet ønsker om å kombinere siden med Facebook. Trenger vi begge? Styret vil ta opp dette på neste møte.

 

Nasjonalpark v/ Einar Danielsen.

Strekningen Oksøy – Ryvingen er i dag under landskapsvern.

Det er kommet ønske om å få dette til nasjonalpark. Det blir da staten som bestemmer og det kan innføres nye regler for bruk av området. Dette er kun i begynnerfasen, men grunneierne føler seg overkjørt. Årsmøtet gikk enstemmig mot dette.

 

Valg v/ Richard Sløgedal og Alf Løkken.

Edvin Jørundland kommer inn som nytt styremedlem etter Odd Arne Paulsrud som utgår.

Jostein Olsen kommer inn i arbeidskomiteen etter Geir Tørresen 

Audun Håland og Geir Tørresen kommer inn som ny festkomite etter Harald Halvorsen og Kari Lundevik. De starter etter konvoien.

 

Eventuelt.

Stakene

Stakene som MMF tidligere var med å sette opp peker nå «alle veier». Det er jo farligere enn om de ikke var der. MMF bør ta dette opp med Havnevesenet. Det er mye både arbeid og ansvar å holde dem.

 

Ved til Torvhåla.

Det har ikke blitt ordnet med ved i vinter. Er fremdeles noe på lager og Arild Wilhelmsen «låner» ut sin.

Festkomiteen

Festkomiteen får kr. 15 000,- tilgjengelig til å dekke evt. underskudd på «voksenfester». Det skal fremdeles selges lodd og betales av gjestene som før.

Gabrielsens bu.

Er vi fortsatt interessert? Kan bli mye dugnad og mange utgifter. MMF blir kontaktet hvis det skjer noe med bua..

Dugnad i Ydstevoa.

Vi må:

Male bua/ dørene (2 ganger)

Rake stranda og feie brygga

Rydde gapahuken, spyle og tømme peisen

Lage bord

Vinkeljern i peisen

Kappe opp plank

Feste grill

 

Program.

Dugnad slipp                                                      3. april og 24. april

Dugnad Torvhåla                                               3. mai

Konvoi                                                               31. mai kl. 16.30

Familiedag                                                        14. juni kl. 15.00

Sesongavslutning i Ydstevoa                           30. august                                                                                                                                                                          

 

Mandal 29 03 2014

Sekretær Bjørg Halvorsen.