Referat fra årsmøte MMF 19.03.15

Årsmøte i Mandal Motorbåtforening
Tid: 19. mars 2015 kl. 18.00
Sted: Smoi.
Nestformann Richard Sløgedal ønsket velkommen, og ble valgt til dirigent.
Sekretær Bjørg Halvorsen ble valgt til referent.
(Les mer: Klikk på overskrift.)

Årsberetning 2014 v/nestleder.
Styret og de forskjellige komiteene har i 2014 bestått av:
Leder: Lennart Danielsen
Nestleder: Richard Sløgedal
Kasserer: Geir Kalvik
Sekretær: Bjørg Halvorsen
Styremedlemmer: Johnny Pedersen, Harald Halvorsen og Edvin Jørundland.
Varastyremedlemmer: Anne Gunn Wiesner og Alf Løkken.
Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Oddleif Jordtveit og Rolf Finstad.
Familiedagskomite:: Lena Bonden (leder) John Selfors, Alf Erik Andersen, Rolf Asbjørnsen og Trond Oskar Hageland.
Valgkomite: Richard Sløgedal, Anne Gunn Wiesener og Alf Løkken
Festkomite: Audun Håland og Geir Tørresen
Dock-master: Arild og Tom Erik Wilhelmsen.
Revisor: Marianne Lohne
Konvoileder: Harald Halvorsen.
Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud.

Antall medlemmer i 2014 var 286. En økning på 6 medlemmer.
Fjorårets årsmøte ble avholdt 20. mars på Smoiloftet. I tillegg ble det avholdt 5 styremøter.
På årets dugnad på slippen var det 10-12 som møtte, og gjorde en flott jobb
3. mai var det dugnad i Ydstevoa 11 båter og 25 medlemmer tok fatt på oppgaven med liv og lyst. Toalettet ble malt, redningsstige ble montert på brygga, peisen ble fikset, nytt bord ble montert og det ble gjort vårrydding slik at området ble klart for sommersesongen. Det ble også vaffelsteking og redningsskøyta kom med ved. Om kvelden ble det flott rekebord på alle dugnadsarbeiderne.
Konvoituren ble lagt til Trysnes 6. juni, med Harald i front. Flott tur med 14 båter i konvoi, og 33 personer til middag. Kjempegod mat, stort loddsalg og fin dansemusikk.
Familiedagen ble igjen lagt til Ydstevoa. Den ble arrangert 14. juni i et flott vær. 26 båter lå til kai og 100 personer koste seg med reker og pølser. Både natursti og fiskekonkurranse ble gjennomført med stil. Tusen takk til Lena, John, Alf Erik, Rolf og Trond Oskar for en flott dag! Vi takker også de ulike sponsorene, som gjør at vi kan dele ut mange og flotte premier.

Vi hadde også en flott sesongavslutningsfest i Ydstevoa 29. august. Ca 30 medlemmer koste seg med fiskesuppe ordnet av Geir og Audun.

Saker som ble jobbet med i 2014:
Nasjonalpark
Bankebro
Merking av staker
Vaktmesterordning i båthavnene
Medlemskort/rabattkort
Sikkerhetsdag i svømmehallen.


Takk til alle sponsorene våre: Sparebanken Sør, Agder Kalesje, Mandal Slangeservice AS, Europris, Mandal Maritime AS, Telsys AS og Mandal Stilasutleie.

Havnefogd Olav Neset.

Havnefogden var innbudt for å avklare en del ting. Mmf  savner flere båtplasser for høye båter. Det ligger mange små båter på de nye bryggene på nedre Malmø. Havnefogden mener eierne har en slags hevd på plass her, og at de derfor kan være vanskelige å få flyttet. Han sier folk er dårlige til å gi beskjed dersom de ikke trenger båtplass lenger. Ventelisten har blitt redusert fra 188 til 41. «Alle får plass nå».
Det kan komme 2 nye flytebrygger på Verven. Birkeland og kommunale.
Havnefogden ønsker at alle båter i havna skal være registrert i småbåtregisteret.
Prisen på båtplass blir satt for å dekke faktiske kostnader og å gi en "buffer» for framtidige utgifter. Disse økes i takt med kommunens økninger ellers.
Mmf ønsker å få til en vaktmesterordning i de 4 største havnene. Disse kan f.eks. skifte lyspærer, vannslange og være en kontakt mot havnekontoret. Havnefogden er positiv til dette.


Einar Danielsen ønsker at båtfolket kan få en person i havnestyret.
Kommunen ønsker å få inn penger fra båthusene i Smalsund. Disse er bygd på dugnad uten utgifter for kommunen. Kommunen vil nå kalle dette for båtplass type A og sette en leie deretter. De øker leia, men det blir ingen rettigheter for strøm og vann som disse A- plassene normalt har.
Det er ingen planer om å få bølgedemping i Leirvika.
Gjensidige Stiftelsen vil bidra til merking av grunner.  Mandal Havn skal opprette en hjemmeside hvor man kan komme med ønsker.

 

Seilforeningen v/Leif Jørgen Andersen.
Seilforeningen har noen plasser ved brygga si ved seilerhuset som er for grunne for seilbåter. Disse kan leies av småbåter. Her kommer bølgedemper.
Seilforeningen skal arrangere seilkurs 21. april. Der er alle velkommen. Kurset blir tilpasset erfaringene til de som kommer. Det blir mulighet til å være med i seilbåter.
Leif Jørgen vil sjekke om de kan stille med optimistjoller i Ydstevoa på familiedagen.

Regnskap v/ kasserer Geir Kalvik.
Medlemstallet har økt fra 280 til 286. Kontingentinntektene har økt mer enn antall medlemmer fordi det blir flere fullt betalende.
Slippen har vært den største utgiften, men den tar inn dobbelt av utgiftene.. Et  flott overskudd på kr 35000 ble godt mottatt av årsmøtet.

Slippen v/Alf Løkken.
Det har kommet ny støtte på den store slippen.
Arild og Tom Erik Wilhelmsen har sagt ja til videre jobb som dockmastere.

Bankebroa v/Einar Danielsen.
Det er ønske om å heve broa sånn at flere kan få glede av de flotte båtplassene der inne. Einar har før valget vært i møte med alle de politiske partiene. De fleste var da positive. Havnestyret ønsker også ny bro med 4,5 meter seilingshøyde. Han har også fått med Sånum Vel.
Men det er ikke satt av nok penger til dette, det kan bli en ny gang og sykkelsti satt på utsiden.
Det blir sagt at det ene brofundamentet gir seg når tunge biler kjører over, noe Einar ønsker å få bekreftet med dykker eller ROV.

Facebook v/Harald Halvorsen
Mmf har nå kommet seg på Facebook. Legger ut om arrangementer og henviser nyheter på hjemmesiden. Dette har gitt stor økning i treff på hjemmesiden. Denne skal fortsatt ha hoveddelen med bilder o.l.

Nasjonalpark v/ Einar Danielsen.
Strekningen Oksøy - Ryvingen er i dag under landskapsvern.
Det er kommet ønske om å få dette til nasjonalpark. Det blir da staten som bestemmer og det kan innføres nye regler for bruk av området. Dette har nå vært oppe i bystyret der det ble flertall mot.


Valg v/ Alf Løkken.
Lennart Danielsen sier takk for seg som leder og bytter plass med nestleder Richard Sløgedal.
Arne Roland kommer inn som kasserer etter Geir Kalvik.
Vidar Pedersen kommer inn som nytt styremedlem etter Johnny Pedersen som nå blir vara.
Lena Bonden står igjen alene i familiedag komiteen. Det var ingen som ville være med der, men Odd Paulsrud og Alf Løkken har sagt seg villige til å bidra i år.


Medlems/Rabattkort
Disse er under arbeid. Årsmøtet mener de bør på plass før faktura sendes ut, dersom det skal kunne reklameres for. Ellers går det fort et år til. Richard tar kontakt med Edvin for å få fortgang.

Minneord for æresmedlem Roald Taanevig v/Einar Danielsen.
Tidligere formann Einar Danielsen holdt noen flotte minneord for foreningens siste æresmedlem, Roald Taanevig som dessverre «kastet anker» i fjor. Taanevig jobbet for båtmiljøet i Mandal helt fra 1962 med bl.a Vis sjøvett. Han var formann i Mmf og leder av Båthuslag 1. Men aller mest blir han nok husket for alle årene som dockmaster. Han stilte opp til alle døgnets tider når noen «var i nød», og hadde det ryddigste regnskapet man kunne ønske seg. Fred over Roald Taanevigs minne.

Eventuelt.
Sikkerhetsdag i svømmehallen.

12. april blir det gratis sikkerhet dag i svømmehallen. Det blir brannslukking, førstehjelp og mulighet for test av redningsvester. Arne Roland håper på stort frammøte og vil prøve å få til et innlegg i avisen.

Konvoi
Audun Håland ønsker å sette avgang fra elva til kl. 16. Trysnes ønsker oss tidligere bort og opp fra båtene. De håper på fint vær med grilling av hel minigris.

Tidligere formann Nils Reidar Christensen skrøt av MMF, både drift og hjemmeside. I tillegg fikk Bjørg og Harald Halvorsen ros for lang og tro tjeneste. Han mente neste styremøte burde være i Sommerkroveien p.g.a. «Bjørgs gode boller».

Arrangementer
Dugnad slipp                                                  16. april kl 18
Sikkerhetsdag                                               12. april kl 1230
Dugnad Torvhåla                                           2. mai kl 10
Konvoi                                                            6. juni kl. 16.00
Familiedag                                                     20. juni kl. 15.00
Sesongavslutning i Ydstevoa                      29.august.

Etter et vellykket årsmøte, koste de 18 fremmøte seg med pizza og drikke.  

Sekretær Bjørg Halvorsen