Med takk for en fin sesong

Så er det unektelig snart slutt på 2008.

 

Vi har lagt bak oss et ”gjennomsnittsår” i Mandal Motorbåtforening. Forskjellige arrangement har blitt gjennomført. Ingen av medlemmene har erfart noen alvorlige hendelser på sjøen – selv om en motorstopp eller et propellhavari kan være ille nok der og da. På havnekontoret er det nye ”koster”. Vi håper på et positivt samarbeide. Undertegnede har hatt et kort møte med ny havnefogd og sitter tilbake med inntrykk av at det arbeidet som den forrige havnefogd påbegynte med tanke på flere og bedre båtplasser, vil holde fram. Saker som man mener styret skal ta opp med Mandal Havn, må presenteres på årsmøtet som planlegges avholdt i midten av mars. Styret vil fortsette påtrykket om kvalitetsforbedring i enkelte havner, samt bedre merking inn til friområder i skjærgården. Til Parkvesenet er det allerede planer om å henvende seg med tanke på å få på plass manglende leidere og redningsbøyer på en del brygger. Dette på bakgrunn av henvendelser fra medlemmene. Likeledes vil vi igjen be parkvesenet plassere ut passende dunker for tomgods. Dette er en ressurs som bør tas vare på – og som også bør være i Parkvesenets interesse. Andre ting man ønsker skal bli tatt opp med Parkvesenet, må presenteres på årsmøtet. Spådommen om dieselpriser opp mot 15 kroner siste sesong, ble heldigvis en helbom. Vi får håpe at vi slipper å se så høye priser på lang tid. Det som imidlertid er klart er at finanskrisen som har rammet verden, også har rammet båtfolket. Mange produsenter har lagt inn årene, eller lagt nye planer på is. Det er en fordel at useriøse importører/produsenter forsvinner, men verre er det hvis dette også rammer de som driver service for båtfolket. RS HVALER er fortsatt i beredskap i Mandals-skjærgården. Betryggende. Ikke nøl med å be om assistanse om behovet skulle være til stede. Enkleste måte å få fatt i skøyta på, er å gå via Rogaland Radio.
 
Vi står foran et nytt ”valgår” i MMF. Ikke nøl med å takke ja når valgkomiteen ringer og ber deg stille opp. I både styret og i mange komiteer er det medlemmer som er ”ferdige” med sine perioder – og som i noen tilfeller kanskje ønsker avløsning. For øvrig holder noen ildsjeler i MMF på med å få ferdig en ”aktivitetskalender” for 2009. Det blir spennende å se hvordan denne blir mottatt av medlemmene. Ikke nøl med å gi tilbakemeldinger. I år vil konvoi-turen til Trysnes ikke kunne gå som planlagt grunnet brannen som herjet anlegget i høst. Vi har derfor valgt å legge kursen i vesterled og innta Båly. Mer info om dette kommer senere. Tilslutt vil jeg oppfordre medlemmene om å benytte opplagsperioden positivt til å sette seg enda bedre inn i bruken av båt og motor. Sørg for at vedlikehold som skal utføres i denne perioden, blir tatt i god tid, slik at man slipper å komme ”på hæla”. Trenger man oppgradering av kunnskaper eller utstyr, er det en ypperlig periode å gjennomføre dette på. Så vil jeg ønske alle medlemmene et Godt Nytt År og vel møtt på sjøen når isen forsvinner utpå våren.
 
Lars.
 
( kir.and@online.no)
 
Web-adresse til Mandal Motorbåtforening: www.mmbf.no