Mandal Motorbåtforening 100 år

 1mmbf-100-ar

    1921 - MANDAL MOTORBÅTFORENING - 2021

 

Så var tida kommet for å skrive litt om 100 års jubilanten Mandal Motorbåtforening (MMF). Foreningen ble stiftet 3. mai 1921. Stiftelsesmøtet ble holdt på ærverdige Grand Hotel i Mandal bykjerne. Dette året fikk også Mandal bystatus, så det er 2 stolte 100 års jubilanter i år 2021. Med dette som bakteppe kommer her i korte trekk fakta og glimt fra MMFs 100-årige historie.

Stiftelsesmøte ble som nevnt avholdt den 3. mai 1921. På møtet ble agronom Christian Wattne valgt til foreningens første formann. Også logoen fikk sin utforming på dette møte, en vimpel i grønt, hvitt og rødt med gullpropell i midten. Logoen har overlevd skiftende tider, styrer og komiteer; og framstår uforandret den dag i dag.

Formålet ved å stifte MMF var en økende motorbåtinteresse blant befolkningen. En viktig oppgave de første årene var å engasjere seg mot kommunen for opprettelse av båtplasser. På 30-tallet vokste det også fram en interesse for regattaløp i skjærgården. Premieutdelingene ble holdt på Grand Hotell i Mandal. Det ble ført sirlig regattabok med tittel på hver enkelt deltaker, motortype og båt. Løypa gikk ofte ut elva, rundt Haarkniben og over til Stusøy. Regattaboka er enda i MMFs hende. Etter hvert som årene gikk ble en av foreningens hjertesaker å skaffe båtplasser rundt om i byen for å dekke den økende  båtinteressen blant Mandals innbyggere.

Fram til krigen (1940) var det full aktivitet i MMF. Krigsårene satte selvfølgelig sitt preg på MMF, og aktiviteten lå brakk i 5 år. Med freden kom også aktiviteten tilbake for fullt. Igjen var det båtplasser i byen som opptok foreningen.  Utover på 50-tallet ble det igangsatt store båthusprosjekter i regi av MMF. Resultatet er synlig den dag i dag i Smalsund og Sponga.

På begynnelsen av 70 tallet var det relativt liten aktivitet i foreningen. Da MMF overtok kommunens slipper nede ved Ormeskjær økte medlemsmassen da bruk av slippen ble en gunstig medlemsfordel. Foreningen startet nå opp både med båtførerkurs og messer i samarbeid med byens maritime forretninger. På slutten av 70-tallet og inn på 80-tallet begynte foreningen virkelig å vokse. I regi av MMF ble det arrangert familieturer, tematurer og konvoiturer til faste tider på året med stor oppslutning. På 90-tallet ble det også opprettet redningsgruppe i MMF med politiet som samarbeidspartner.

Konvoi til Trysnes, familiedag med barna i fokus til Nodeviga, Skjernøya og avslutningsfest på Tregde Marina ble populære og samlet mange av foreningens medlemmer. I 1996 feiret foreningens 75 års jubileum med pomp og prakt på Tregde Marina. Her ble Sverre Lande og Roald Tånevig tildelt æresmedlemskap. Dette er en utmerkelse som henger høyt i foreningens historie, da det fra før av bare er utdelt ett æresmedlemskap. Dette skjedde på 30 tallet og ble tildelt Spetland. Både Lande og Taanevig har for noen år siden kastet anker. De la ned et livslangt arbeid til foreningens beste.

Foreningen har siden 90 tallet og fram til dags dato fortsatt med de samme populære turene, opptak av båter på Ormeskjær og jobbet fram mange av byens båtplasser. De senere år har MMF også lagt ned stor innsats for nedsetting av staker utenfor vanlig farled. Mesteparten av denne jobben  er nå tatt over av det offentlige.

På 2000-tallet har foreningen lagt ned en formidabel innsats i dugnadstimer for tilrettelegging i skjærgårdsparken. Vi nevner spesielt Sandøy tidlig på 2000-tallet, Ystevåa på Skjernøya rundt 2010 der over 3000 dugnadstimer ble registrert, og nå sist et flott anlegg på Kammershammeren, Hille.

La oss stolt bære den 100-årige vimpelen som symbol på fellesskap gjennom skiftende tider og kår; og et uttrykk for takknemlighet til alle som på ulike vis har investert tid, krefter og ressurser i foreningen til fellesskapets beste. Det sies at når MMF sine medlemmer kom tøffende i Blindleia i tidligere tider kunne følgende kommentar høres fra land: der kommer italienerne fra Mandal.

 I jubileumsåret 2021 gav den mangeårige styrelederen av MMF Lennart Danielsen roret over til Jan Otto Rostrup ved årsmøte.

Fra 3.mai 1921 og til 3.mai 2021 har foreningen hatt 26 formenn.

Kun 2 stk har vært i 2 perioder. Det er Helge Taanevig og Lennart Danielsen.

 

Vi avslutter med 3xhurra for mai og 100-åringen:

 

HIPP, HIPP, HIPP – HURRA, HURRA, HURRA 

Logo

 

   182207442_2738785739707791_9135768824204194178_n

På vegne av MMF

Einar Danielsen (selvoppnevnt båtforeningshistoriker)

Mandal 3. mai 2021