Mandal 18. februar 2006

KJÆRE MEDLEMMER AV MMF

 

Når dette skrives, er store deler av Mandal dekket med snø. De fleste båthavnene ligger tomme og islagte. Våre "stolte" fartøy står trygt på land i påvente av en ny sesong som nærmer seg med stormskritt. Mange er opptatt med å planlegge oppgradering av båtene, enten i form av nytt utstyr, eller forbedring av det eksisterende.
 
For de som har båter på vannet, kan det kanskje være på sin plass med en runde i båthavna for å ta en ekstra titt på sjøvannsinntak, nedsnødde presenninger etc. Vi har allerede sett båter som har sprunget lekk grunnet sjøvannsinntak som er frosset i stykker. Vær OBS på at forsikringen stiller spørsmål om alt har vært i forsvarlig stand. Parkvesenet har allerede hatt en redegjørelse i lokalavisen med hva slags planer de har før årets båtsesong tar til. Minner bare om at de vil gjøre STUSØY enda mer attraktiv, bygge ny "brygge" på MANNEVÆR samt generell oppfrisking av eksisterende anelgg.
 
Vi hadde et meget bra styremøte 13. februar. I første del av møtet fikk havnefogd og en representant fra "Sea Tracking", det nye overvåkingssystemet som skal innføres i småbåthavnene i Mandal, bruke tid til å redegjøre for havneplaner og systemer for overvåking. Havnevesenet planlegger et informasjonsmøte for alle interesserte i nær framtid. Ytterligere referat fra styremøtet kommer etter hvert på hjemmesiden vår. Et par momenter som er viktig framover – det gjelder de aktivitetene som MMF står bak, enten i form av kurser eller arrangementer. Årets program er alt lagt ut på hjemmesiden. Programmet er ikke endelig vedtatt, men noen store endringer blir det neppe. Det har vist seg at en del arrangementer har hatt for lav oppslutning, ikke minst gjelder dette siste fest på Tregde Marina og Torskefesten. Noe av forklaringen skyldes andre arrangementer som har kollidert med disse festene. Dersom noen har innflytelse på sike arrangementer, bør en i størst mulig grad prøve å flytte disse til andre datoer. Samtidig vil jeg gi ros til det gode frammøtet på kurset som AS ELEKTRISK, i samarbeid med PRONAV arrangerte på vegne av MMF.
 
Det neste som er på gang er båtførerkurs. Jeg oppfordrer til å melde seg på. Båtene blir større etter hvert, mer kompliserte og mer fart. Kurset holdes av Mandal båtskole og er blitt avertert i Lindesnes Avis. Kanskje bør spesielt våre ”havfruer” gjennomføre båtførerkurset, så kan vi mannfolk stå på bakken i all slags vær med fortøyningene. Utover disse kursene, har vi mer på gang til høsten. Jeg oppfordrer dere til å gjøre kjent ÅRETS PROGRAM 2006 for venner og kjente og samtidig oppfordre til å delta på de forskjellige arrangementer. Kjenner dere noen som gjerne vil bli medlem av MMF, så ikke nøl med å anbefalte et medlemskap.
 
Mandal 18. februar 2006
Lars Fjellgård
Leder MMF