Lederens gratulasjon av 100års jubilanten

Mandal Motorbåtforening fyller 100 år

Gratulerer med dagen

Det er i dag 100 år siden mandal Motorbåt forening ble stiftet. 03.mai 1921.

Jeg vil gratuler alle foreningens medlemmer med dagen og jubileet.

Dette må behørlig feires, men koronasituasjonen har lagt hindringer for det.

Vi har planer om en storstilt feiring av jubilanten når corona restriksjonene tillater det. Om vi så må utsette det til neste år.


MMF har i 100 år jobbet for båtfolkets interesser i vår lokale skjærgård, stelt i stand turer, konvoier,
familiedager, fester og dugnader. Utallige timer med frivillighet og dugnad er lagt ned i foreningen og
tusen takk til de utallige som i 100 år har lagt ned dette arbeid. De senere år har MMF bidratt med
store dugnadsjobber som utbyggingen av anlegget i Ystevåa og senest ble dugnadsarbeidet ute på
Kammershammeren avsluttet nå i April, en flott jobb er gjort der ute og en ny opparbeidet plass for
båtfolket med gapahuk og brygge er ferdigstilt. Tusen takk til de som har vært med å bidradd her.
Nye prosjekter vil komme og MMF vil også i de neste 100 år jobbe for medlemmene og båtfolkets
interesse .

Mvh
Jan Otto Rostrup
Leder MMF