Invitasjon/innkalling til årsmøte for 2019. Tirsdag 26.mai kl 1800 Marna

Invitasjon/innkalling til årsmøte for 2019.
Årsmøte som skulle vært avholdt 19. mars, men måtte utsettes på grunn av
koronapandemien er nå mulig å gjennomføre i forhold til gjeldende smittevernsregler.
Les mer: Klikk på overskrift

Link til: FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

Årsmøtesaker og bevertning.

VELKOMMEN.

Styret MMF