Innkalling til Årsmøte 17.02.2023 kl 19.00

Innkalling til Årsmøte på Kastellet kl 19.00

Hei

Årsmøtet vil bli holdt på Kastellet kl 19.00 den 17.02.2023

Saker til Årsmøtet må være styret i hende senest 12.02.2023

Saker sendes til post@mmbf.no

Mvh

Styret