Informasjon fra Mandal Motorbåtforening mars 2021

Logo 

I N F O  M A R S  2 0 2 1       

med tilbakeblikk på 2020 – og tanker om 2021 

 

Båtsesongen 2020 ble ikke normal og tradisjonell fra MMFs side grunnet korona. Norge som resten av verden var preget av viruset og i perioder stengt ned. Vi som forening måtte følge retningslinjene gitt av FHI og regjering. De tradisjonelle arrangementene som konvoitur, familiedag lot seg ikke gjennomføre, og vi levde våre individuelle båtliv uten at MMF kunne arrangere større samlinger. Det har i 2020 blitt jobbet med 

 • Kammershammeren som ferdigstilles våren 2021 

 • Sandøya med håp om start i 2023. I budsjettet til kommunen ligger det inne forslag til kr.750 000 til Sandøya i 2023. 

 • MMF jobber mot kommunen for å få reparert noe på bryggene på Sandøya allerede i år. 

 • Overvåkingskameraer vil bli satt opp på nedre Malmø og evalueres. 

 

 

 

Båtsesongen 2021 har per i dag mange variabler. Konsekvenser knyttet til pandemien endrer seg fort og det er vanskelig å spå hvilket handlingsrom vi som forening får. Vi vil prøve å få til en dugnad i Ystevågen i mai. Når det gjelder de andre større tradisjonelle arrangementene er vi styrt av korona og høyere makter, men vi kan håpe på en mere normal 2021 sesong i forhold til 2020. 

 • MMF fyller 100 år i 2021. Komiteen planlegger fest 1. halvdel i september, men kanskje vi må gjøre som by jubileet og utsette festen til 2022. 

 • Vaktmesterfunksjonen i småbåthavnene går sin gang og alle trillebårene er nå inne til service.  

 • MMF har inngått dieselavtale med Agder Olje. Mere info om dette kommer når båtsesongen nærmer seg. 

 • Vi har også fått på plass en avtale med Oluf Lohne på 15% (gjelder båtrelatert utstyr.) mer info kommer på nettsiden etterhvert 

 • Vi har også fått en avtale med Ekstralys.no med 10% rabatt på hele nettbutikken (ikke på allerede rabatterte varer) mer info kommer på nettsiden etterhvert 

 • Har du lyst til å bidra i styret i MMF så ta kontakt – eller kanskje du har et navneforslag som du tenker er rett mann/kvinne på rett plass til rett tid. 

 • Nå i vår har vi planlagt å få gjennomført: 

 • Dugnad slippen tirsdag 6 april 

 • Dugnad Ystevågen lørdag 8 mai 

 

 

hold deg oppdatert så finner vi leia gjennom 2021