Båtplasser store båter. Info fra styret

Båteiere med store/høye båter sliter i dag med å få egnede båtplasser i Mandal Havn. Etter hva MMF er gjort kjent med er det per i dag nok båtplasser til å dekke dagens behov, men det er organiseringen av plassene som er utfordringen.(Les mer: Klikk på overskriften)

 

Broa ved Sånum og den gamle bybroa mot Endresens Løkke hindrer større båter i å benytte disse plassene. På Nedre Malmø hvor det ikke er noen begrensninger på seilingshøyde ligger det mindre båter som kan passere under nevnte broer. MMF har tatt opp saken med Mandal Havn KF og gjennom politiske kanaler for å få til en endring når det gjelder rett båtstørrelse på rett båtplass spesielt i Mandalselva.

De foreslåtte endringen som MMF har forelagt havnestyret ble enstemmig vedtatt i havnestyret. Havnestyret skal nå omorganisere/rydde i havnene Endresens Løkke og Nedre Malmø for å bedre situasjonen for de med "store" båter. Det kommer også et nytt bryggeanlegg ved hotelltomta som gir ca 30 nye båtplasser. Dette er et midlertidig anlegg med en dispensasjonstid på 3 år. Dersom hotellplanene realiseres inne 3 år må bryggeanlegget vurderes på nytt. Endringer og nytt bryggeanlegg skal være klart fra våren 2017.

For mere detaljer om saken se Mandal Havns hjemmeside referat/sakspapirer fra møte 20.5.2016.

Arne Gabrielsen

Sekretær MMF