Årsmøte 22.4.2021

Årsmøtet var i utgangspunktet planlagt til den 8.4.2021, men er blitt flyttet til den 22.4 grunnet gjeldende Covid-19 restriksjoner.

Årsmøte til Mandal Motorbåtforening blir avholdt den 22.4 på Marna Cafe, om det skulle bli lettelser på dagens Covid-19 regler.
Om det ikke skulle bli lettelser, så vil Styret (så langt det lar seg gjøre) samles, og årsmøtet vil bli avholdt digitalt via Teams eller tilsvarende.
Mer informasjon om dette kommer etter den 17.4.
Håper på godt oppmøte.

Mvh

Styret