Agenda for Årsmøte 06 april 2018

For å lese agenda: Klikk på overskriften
Vi håper på god oppsluttning på årsmøte og påfølgende middag.
Bindene påmelding til middagen sendes innen 03.04.18 til :Lennart (mail:lenndani@hotmail.com eller mobil:95074654)

Logo


ÅRSMØTE 6. APRIL 2018 KL 1800-2000


A G E N D A
Velkommen.

 1. Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.

 2. Årsberetning 2017 v/leder.

 3. Regnskap 2017 v/kasserer.

 4. Budsjett 2018 v/kasserer.

 5. Info fra styret vedrørende kassererfunksjonen.

 6. Valg v/valgkomiteen.

 7. Forslag dato arrangementer 2018

 • 12. april dugnad slippen

 • 5. mai dugnad Ystevågen

 • 2.-3. juni konvoitur

 • 16. juni familiedag Ystevågen

 • sept. avslutningsfest (forslag ?)

 1. Info fra Havnevesenet v/Petter Thilesen status småbåthavnene.

 2. Info fra MMF

 • Bankebroa

 • Staker i skjærgården

 • Marin forsøpling

 1. Eventuelt